นายสุทธิพงษ์​ บินเจ๊ะมุ​ นายก​อบต.โต๊ะเด็ง​เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง​โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาสาจาก​โรงพยาบาลสุไหงปาดี​ รพ.สต.โต๊ะเด็ง​ กศน.สุไหงปาดี​ และวิทยากรอาสาสมัคร​

Posted by:

29​ กรกฎาคม​ 2563 นายสุทธิพงษ์​ บินเจ๊ะมุ​ นายก​อบต.โต๊ะเด็ง​เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง​โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาสาจาก​โรงพยาบาลสุไหงปาดี​ รพ.สต.โต๊ะเด็ง​ กศน.สุไหงปาดี​ และวิทยากรอาสาสมัคร​ มีบริการตรวจสุขภาพ​ และนวดผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
รายละเอียด→
0

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำหนดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

Posted by:

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำหนดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่10 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน

นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีและได้มอบป้ายซ่อมบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง จำนวน 1 ราย
รายละเอียด→
0

นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้นายนายมูสตอปา ลือบาสูลา รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี

Posted by:

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้นายนายมูสตอปา ลือบาสูลา รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.โต๊ะเด็งพร้อมคณะท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสุไหงปาดีเพื่อมอบนโยบายสำคัญ รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและพนักงานสังกัด อบต. โต๊ะเด็ง และได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน

Posted by:

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงปัญหาและพิภัยยาเสพติด
ณ ทามาร์ บีช รีสอร์ท ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
รายละเอียด→
0

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ณ ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ณ ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ รีสอร์ทประชารัฐ ฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ รีสอร์ทประชารัฐ ฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอยรมการทำตุ๊กตาการบูร

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอยรมการทำตุ๊กตาการบูร เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

โครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอบรมการทำเทียนเจลแฟนซี เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

Posted by:

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมอาชีพอำเภอสุไหงปาดี สาขาวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรอบรมการทำเทียนเจลแฟนซี เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือก
ในการประกอบอาชีพการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน

โครงการอบรมค่ายต้นกล้าความดี ประจำปี 2563

Posted by:

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกิยรติในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมค่ายต้นกล้าความดี ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพและทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง มีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองให้เป็นเด็กและเยาวชนต้นแบบในชุมชนต่อไป

รายละเอียด→

0