ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ให้ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ด้วยองค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ให้ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***โดยขอความรวมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตอบแบบประเมินดังกล่าวภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNlRBSWmY0NBYZ1zlcN33OHyrwI0KqJ3owNHozPPABrQGBw/viewform

รายละเอียด→
0

ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด้วยความปราถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

รายละเอียด→
0

ลงพื้นที่เพื่อช่วยกันปะถนนที่ได้รับเสียหายจากการกะเสาะของน้ำในช่วงฝนตกหนักๆ ณ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี

Posted by:

นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้นายนิสือมัน นิแต นายช่างโยธาชำนาญงาน และพนักงานจ้าง ลงพื้นที่เพื่อช่วยกันปะถนนที่ได้รับเสียหายจากการกะเสาะของน้ำในช่วงฝนตกหนักๆ ณ ถนนสายเลียบทางรถไฟ ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมา
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียด→
0