ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี  จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง (ส.ถ. ๑/๑) และ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง (ผ.ถ. 1/1)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

รายละเอียด→
0