ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​

Posted by:

เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2564) นายอนิรุท บัวอ่อน​
นายอำเภอสุไหงปาดี​ ได้มาทำหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานสภาฯ
รายละเอียด→
0

สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ

Posted by:

วันนี้ ที่ 27 ธันวาคม 64 อบต.โต๊ะเด็ง ได้นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ โดยทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูให้กลับสภาพปกติโดยเร็ว โดยมีอปท.ในอำเภอสุไหงปาดี และในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียด→

0

ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564
นายมะยูตี อาหมัดนุกูล รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้เข้าร่วมแสดงสัญลักษณ์ zero tolerance เพื่อประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ณ ห้องประชุมพระยานราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากลโดยมีหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้