เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ในพื้นที่ บ้านโผลง และบ้านโต๊ะเด็ง

Posted by:

          องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ และพนักงานได้ลงพื้นที่ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และเป็นโรคผิวหนังอักเสบ ในพื้นที่ บ้านโผลง และบ้านโต๊ะเด็ง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือ ในการนี้นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบรถเข็นคนพิการให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

0

Add a Comment