กิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2560 ของไทย

Posted by:

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่อิสลามประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 กันยายน 2560 ของไทย
ณ สนามกีฬาบ้านไอบาตู ม.4 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยมี นาย สุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนตาดีกา (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐาน) จากชมรมตาดีกาต่างๆ ในตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมงานประมาณกว่า 1,000 คน

0

Add a Comment