18 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ณ สนามอบต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกอบต.โต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ณ สนามอบต.โต๊ะเด็ง 18 เมษายน 2561

โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0001 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0002 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0003 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0004 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0005 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0006 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0007 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0008 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0009 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0010 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0011 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0012 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0013 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0014 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0015 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0016 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0017 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0018 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0019 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0020 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0021 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0022 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0023 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0024 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0025 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0026 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0027 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0028 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0029 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0030 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0031 โครงการแข่งขันกีฬาสี_180418_0032

0

Add a Comment