ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางครอบครับ หลักสูตร วิชางานพิมพ์ฺชิลค์สกรีน ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดทำโดย อบต.โต๊ะเด็ง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอ.สุไหงโกลก และบ้านพักเด็กชายจ.นราธิวาส

Posted by:

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางครอบครับ หลักสูตร วิชางานพิมพ์ฺชิลค์สกรีน ระหว่างวันที่ 18-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดทำโดย อบต.โต๊ะเด็ง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอ.สุไหงโกลก และบ้านพักเด็กชายจ.นราธิวาส

มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0001 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0002 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0003 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0004 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0005 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0006 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0007 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0008 มโครงการส่งเสริมและพ_180418_0009

0

Add a Comment