องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ประจำปี งบประมาณ 2561 การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพอนามัย เพื่อให้อวัยวะเพศมีความสะอาดและป้องกัน การหมักหมนของเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ยอมรับว่าการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ณ ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโตีะเด็ง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้จัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย  ประจำปี  งบประมาณ  2561
การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพอนามัย  เพื่อให้อวัยวะเพศมีความสะอาดและป้องกัน  การหมักหมนของเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก็ยอมรับว่าการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วไป  ณ  ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโตีะเด็ง

โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0001 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0002 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0003 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0004 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0005 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0006 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0007 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0008 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0009 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0010 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0011 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0012 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0022 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0023 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0024 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0025 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0026 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0027 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0028 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0029 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0030 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0031 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0032 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0033 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0034 โครงการขลิบหนังหุ้ม_180419_0035

0

Add a Comment