25 เมษายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จัดทำโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

คัดแยกขยะ_180426_0001 คัดแยกขยะ_180426_0002 คัดแยกขยะ_180426_0003 คัดแยกขยะ_180426_0004 คัดแยกขยะ_180426_0005 คัดแยกขยะ_180426_0006 คัดแยกขยะ_180426_0007 คัดแยกขยะ_180426_0008 คัดแยกขยะ_180426_0009 คัดแยกขยะ_180426_0010 คัดแยกขยะ_180426_0011 คัดแยกขยะ_180426_0012 คัดแยกขยะ_180426_0013 คัดแยกขยะ_180426_0014 คัดแยกขยะ_180426_0015 คัดแยกขยะ_180426_0016

0

Add a Comment