พิธีส่งมอบเส้นทางเลียบทางรถไฟ รองนายกอบต.โต๊ะเด็ง ร่วมพิธีส่งมอบเส้นทางสายเลียบทางรถไฟบ้านโต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยหน่วยทหารเฉพาะกิจ กองทัพภาคที 1 วันที่ 26 เมษายน 61 ณ บริเวณสนามฟุตบอล รร.นิคมสร้างต้นเองแว้ง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และได้ขอพบก่อนเริ่มพิธีฯเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่

Posted by:

พิธีส่งมอบเส้นทางเลียบทางรถไฟ รองนายกอบต.โต๊ะเด็ง ร่วมพิธีส่งมอบเส้นทางสายเลียบทางรถไฟบ้านโต๊ะเด็ง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยหน่วยทหารเฉพาะกิจ กองทัพภาคที 1 วันที่  26 เมษายน 61 ณ บริเวณสนามฟุตบอล  รร.นิคมสร้างต้นเองแว้ง ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และได้ขอพบก่อนเริ่มพิธีฯเพื่อรับทราบปัญหาในพื้นที่

ส่งมอบเส้นทาง_180427_0001 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0002 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0003 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0004 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0005 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0006 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0007 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0008 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0009 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0010 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0011 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0012 ส่งมอบเส้นทาง_180427_0013

0

Add a Comment