กิจกรรมโครงการวันรุ่น วัยใส รู้เท่านทันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประส่งค์

Posted by:

อบต.โต๊ะเด็ง ได้จัดกิจกรรมโครงการวันรุ่น วัยใส รู้เท่านทันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประส่งค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษาและการพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่รุ่น มีทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึ่งประสงค์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีเจตคติสำนึกในพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม อบต.โต๊ะเด็ง

รวันรุ่น วัยใ_180502_0001 รวันรุ่น วัยใ_180502_0002 รวันรุ่น วัยใ_180502_0003 รวันรุ่น วัยใ_180502_0004 รวันรุ่น วัยใ_180502_0005 รวันรุ่น วัยใ_180502_0006 รวันรุ่น วัยใ_180502_0007 รวันรุ่น วัยใ_180502_0008 รวันรุ่น วัยใ_180502_0008_0 รวันรุ่น วัยใ_180502_0009 รวันรุ่น วัยใ_180502_0010 รวันรุ่น วัยใ_180502_0011 รวันรุ่น วัยใ_180502_0012 รวันรุ่น วัยใ_180502_0013 รวันรุ่น วัยใ_180502_0014 รวันรุ่น วัยใ_180502_0015 รวันรุ่น วัยใ_180502_0017

0

Add a Comment