องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมเดินขบวนงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมเดินขบวนงานพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานประชาสำราญหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี โดยอำเภอสุไหงปาดีได้จัดพหุวัฒนธรรม 121 ปี อำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561รวมระยะเวลา 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณลานประชาสำราญหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีงานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0001

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0002

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0003

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0004

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0005

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0006

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0007

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0008

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0009

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0010

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0011

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0012

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0013

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0014

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0015

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0016

งานพหุวัฒนธรรม 121 ป_180702_0017

0

Add a Comment