โครงการ การอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Posted by:

โครงการ การอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 16 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการ การอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูตาดีกา และรวมถึงชาวบ้าน โดยนายพิชา วรรณลักษณ์ ท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดีมาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอบต.โต๊ะเด็ง
อบรม_180816_0001

อบรม_180816_0002

อบรม_180816_0003

อบรม_180816_0004

อบรม_180816_0005

อบรม_180816_0006

อบรม_180816_0007

อบรม_180816_0008

0

Add a Comment