ครงการโภชนาการและห่วงใยสุขภาพเด็ก

Posted by:

วันนี้(12 กันยายน 2561) นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”โครงการโภชนาการและห่วงใยสุขภาพเด็ก” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพเด็กมีการการสาธิตการทำเมนูที่เหมาะแก่วัยเด็ก กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองและแม่ครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโต๊ะเด็ง จัดโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง(สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

โภชนาการ_180913_0005 โภชนาการ_180913_0006 โภชนาการ_180913_0007 โภชนาการ_180913_0008 โภชนาการ_180913_0009 โภชนาการ_180913_0010 โภชนาการ_180913_0011 โภชนาการ_180913_0001 โภชนาการ_180913_0002 โภชนาการ_180913_0003 โภชนาการ_180913_0004

0

Add a Comment