โครงการงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งร่วมกับวัดรัตนานุภาพ(บ้านโคกโก) จัดโครงการงานประเพณีเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันดีงามของไทย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในการทํางานร่วมกันของประชาชนในชุมชน ณ วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ไว้พระ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ กิจกรรมการตั้งร้านเพื่อ อุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับ กิจกรรมฟังธรรมเทศนา จัดให้มีการตั้งเสาน้ำมัน (ร้านเปรต) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับวางข้าวสารอาหารแห้งและขนมเดือนสิบ และมีการแข่งขันการปีนเสาน้ำมัน (ร้านเปรต) โดยมีประชาชน พนักงานส่วนตำบลและ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เดือนสิบ_181011_0005 เดือนสิบ_181011_0006 เดือนสิบ_181011_0002 เดือนสิบ_181011_0003 เดือนสิบ_181011_0001 เดือนสิบ_181011_0007 เดือนสิบ_181011_0008 เดือนสิบ_181011_0009 เดือนสิบ_181011_0010 เดือนสิบ_181011_0011 เดือนสิบ_181011_0004

0

Add a Comment