วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน อบต.โตัะเด็ง เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และจัดกิจกรรมบำเบ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

Posted by:

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0003

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0004

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0005

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0006

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0007

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0008

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0001

18 มีนา วันท้องถิ่น_๑๙๐๓๑๘_0002

0

Add a Comment