เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและสมาชิก ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าน หน่อยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 4814 พนักงาน อบต.โต๊ะเด็ง ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวมีสุข เพื่อให้ผู้นำภายในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเด็กกำพร้า

Posted by:

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ผู้บริหารและสมาชิก ปลัด อบต.โต๊ะเด็ง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าน หน่อยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 4814 พนักงาน อบต.โต๊ะเด็ง
ผู้ปกครองและเด็กกำพร้าในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการครอบครัวมีสุข เพื่อให้ผู้นำภายในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเด็กกำพร้า ภายในโครงการมีการจัดกิจกรรมดังนี้
– มอบเงินให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง
– ได้แจกเสื้อผ้าให้กับเด็กกำพร้าและผู้ปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง

โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0005 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0006 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0007 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0008 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0009 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0010 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0011 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0012 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0013 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0014 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0001 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0002 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0003 โครงการครอบครัวมีสุข_๑๙๐๕๑๗_0004

0

Add a Comment