เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและสมาชิก อบต.โต๊ะเด็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่จาก รพสต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ผู้บริหารและสมาชิก อบต.โต๊ะเด็ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โต๊ะอีหม่าม ชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่จาก รพสต.โต๊ะเด็ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 หน่วยทหารพราน4812 หน่วยทหารพราน4814 พนักงาน อบต.โต๊ะเด็ง และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้หลักคำสอนทางศาสนา ซึ่งได้มีการฟังบรรยายธรรมจากบาบอซู ปูลากาปัส ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้
1.มอบข้าวสารให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
2.ตรวจวัดความดัน/ตรวจตา จาก รพสต.โต๊ะเด็ง
3.จับฉลากเพื่อชิงของรางวัลให้แก่สมาชิกกองทุนผู้สูงอายุต.โต๊ะเด็ง
4.บริการโรตี/ชาชัก/น้ำผลไม้ จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48
5.บริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนทั่วไป จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48
6.บริการน้ำดื่ม จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41
ทางอบต.โต๊ะเด็งขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0012 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0013 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0014 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0015 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0001 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0002 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0003 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0004 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0005 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0006 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0007 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0008 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0009 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0010 โครงการส่งเสริมสุขภา_๑๙๐๕๑๗_0011

0

Add a Comment