กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทางและเก็บขยะเส้นทาง

Posted by:

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา(ศอ.จอส.อ.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โต๊ะเด็ง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าสองข้างทางและเก็บขยะเส้นทาง ณ อบต.โต๊ะเด็ง

0

Add a Comment