โครงการฝึกอบรมเเละส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำเบเกอรี่

Posted by:

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานเปิดพิธีในการอบรมโครงการฝึกอบรมเเละส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ณ. ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพอำเภอยี่งอ
>>>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง<<<

0

Add a Comment