โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว

Posted by:

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง มอบหมายให้ นายมูสตอปา ลือบาสูลา รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายอำนวย เรืองสุวรรณ์ ปลัด อบต. เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์ครอบครัว
ณ. ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโต๊ะเด็ง

>>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง<<<

0

Add a Comment