โครงการฝึกอบรมเเละส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำชุดขันหมากมุสลิม

Posted by:

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้จัดโครงการฝึกอบรมเเละส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำชุดขันหมากมุสลิม โดยมีกิจกรรมทำนกยูงด้วยผ้าถุง ณ. ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพอำเภอยี่งอ

0

Add a Comment