โครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

Posted by:

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง มอบหมายให้ นายอำนวย เรืองสุวรรณ์ ปลัด อบต. เป็นประธานเปิดพิธีในการอบรมโครงการป้องกันและเเก้ไขปัญหาความรุนเเรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ. ห้องประชุมบังสูรย์ อบต.โต๊ะเด็ง จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงปาดี
>>>ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง<<<

0

Add a Comment