กิจกรรมตลาดสวนรถไฟ อบต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โดยนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดสวนรถไฟ อบต.โต๊ะเด็ง ณ บริเวณสวนรถไฟ (หน้าสถานีรถไฟโต๊ะเด็ง) โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชมและกิจกรรมนันทนาการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment