กิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

Posted by:

8 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง มอบหมายให้ นายอำนวย เรืองสุวรรณ์ ปลัด อบต. พร้อมด้วยท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดรัตนานุภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment