กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาสองข้างทางในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี

Posted by:

17 มกราคม 2563 08.30 น.  นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สังกัดอบต.โต๊ะเด็ง และทีมงานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และพัฒนาสองข้างทางในเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะรัฐมนตรี
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

0

Add a Comment