ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเบอร์กู้ชีพกูภัย อบต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

แจ้งประชาสัมพันธ์……
มีเหตุด่วน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุแจ้งกู้ชีพกู้ภัยอบต.โต๊ะเด็ง
***เน้นย้ำเจ็บป่วยฉุกเฉินเท่านั้น***
ทางอบต.ได้เปลี่ยนแปลงเบอร์กู้ชีพกูภัย อบต.โต๊ะเด็ง เนื่องจากเบอร์เดิมไม่รองรับกับการใช้งานเครื่องโทรศัพท์

0

Add a Comment