องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า[covid-19 ]และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโต๊ะเด็ง
ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า[covid-19 ]และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง วันที่ 6 มีนาคม 2563 ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง โดยจัดทำโดยสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment