มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลโต๊ะเด็ง จำนวน 7 ราย

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับหน่วยแพทย์ทหารค่ายกัลยาณิวัฒนา กองร้อยกองบังคับการ ร.151 พัน2 นราธิวาส ชุดทักษิณสัมพันธ์ ที่ 411. ชุดร้อยทหารพรานที่ 4814 และชุดทหารพรานที่ 4813. ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลโต๊ะเด็ง จำนวน 7 ราย เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โต๊ะเด็ง

0

Add a Comment