องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

Posted by:

9 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงปาดี ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านโคกโก โดยนายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้ นายมะยูตี มะนอ รองปลัดอบต.โต๊ะเด็ง นางโนรีดา บือราเฮง นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิกสภาหมู่ที่ 2 บ้านโคกโก และทีมอาสาสมัครปศุสัตว์อบต.โต๊ะเด็ง ลงพื้นที่ปฏิบัติการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านในการพาสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี และสำหรับหมู่อื่นๆ ทางอบต.โต๊ะเด็งจะมีกำหนดการในการลงพื้นที่โดยจะแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment