โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ รีสอร์ทประชารัฐ ฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Posted by:

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ณ รีสอร์ทประชารัฐ ฮาลา-บาลา บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
0

Add a Comment