โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ณ ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลโต๊ะเด็ง ณ ห้องประชุมบังสูรย์องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
0

Add a Comment