นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้นายนายมูสตอปา ลือบาสูลา รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี

Posted by:

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้นายนายมูสตอปา ลือบาสูลา รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม อบต.โต๊ะเด็งพร้อมคณะท้องถิ่นอำเภอสุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสุไหงปาดีเพื่อมอบนโยบายสำคัญ รับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการและพนักงานสังกัด อบต. โต๊ะเด็ง และได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
0

Add a Comment