นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

Posted by:

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายก อบต.โต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้รองนายก อบต.โต๊ะเด็ง และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีและได้มอบป้ายซ่อมบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโต๊ะเด็ง จำนวน 1 ราย
0

Add a Comment