นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำหนดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

Posted by:

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตำบล และพนักงานจ้าง ด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กำหนดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่10 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณน้ำตกฉัตรวาริน ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน
0

Add a Comment