นายสุทธิพงษ์​ บินเจ๊ะมุ​ นายก​อบต.โต๊ะเด็ง​เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง​โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาสาจาก​โรงพยาบาลสุไหงปาดี​ รพ.สต.โต๊ะเด็ง​ กศน.สุไหงปาดี​ และวิทยากรอาสาสมัคร​

Posted by:

29​ กรกฎาคม​ 2563 นายสุทธิพงษ์​ บินเจ๊ะมุ​ นายก​อบต.โต๊ะเด็ง​เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโต๊ะเด็ง​โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรอาสาจาก​โรงพยาบาลสุไหงปาดี​ รพ.สต.โต๊ะเด็ง​ กศน.สุไหงปาดี​ และวิทยากรอาสาสมัคร​ มีบริการตรวจสุขภาพ​ และนวดผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
0

Add a Comment