ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ให้ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ด้วยองค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ให้ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหาวรส่วนจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ***โดยขอความรวมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตอบแบบประเมินดังกล่าวภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqNlRBSWmY0NBYZ1zlcN33OHyrwI0KqJ3owNHozPPABrQGBw/viewform

0

Add a Comment