ปฏิบัติการประจำจุดตรวจช่วงเทศการสงกรานต์ ในวันที่ 10 -16 เมษายน 2564

Posted by:

ตามที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ได้มีคำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำจุดตรวจช่วงเทศการสงกรานต์ ในวันที่ 10 -16 เมษายน 2564 นั้น
นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีรายชื่อตามคำสั้งดังกล่าวฯ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่มีกำหนดในคำสั่ง ณ สี่แยกบ้านเจาะวา กองร้อยตชด.ที่ 447
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เฟสบุ๊คอบต.โต๊ะเด็ง
0

Add a Comment