ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ช่วงระยะเวลา เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment