ประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
เรื่อง ประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
        การประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารนส่วนตำบลจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฎดังไฟล์รูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้
       ในการนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริการส่วนตำบลโต๊ะเด็ง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศหาเสียงและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารนส่วนตำบล มา ณ ที่นี้
0

Add a Comment