ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี  จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และสถานที่  ปิดประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้ประกาศ กกต.อบต.โต๊ะเด็ง

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment