ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

Posted by:

ข่าวประชาสัมพันธ์…ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียดประกาศคลิกที่ลิงค์>>> ส.ถ.4/4 4/5

เขตเลือกตั้งที่  1

 

 

      

 

 

เขตเลือกตั้งที่  2

 

 

 

เขตเลือกตั้งที่  3

 

เขตเลือกตั้งที่  4

เขตเลือกตั้งที่  5

 

 

 

 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

รายละเอียดประกาศคลิกที่ลิงค์>>>ผ.ถ.4/4 และ ผ.ถ. 4/5

 

 

#งานเลือกตั้งอบต.โต๊ะเด็ง

#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

0

Add a Comment