ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​

Posted by:

เมื่อวานนี้ (28 ธันวาคม 2564) นายอนิรุท บัวอ่อน​
นายอำเภอสุไหงปาดี​ ได้มาทำหน้าที่ประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็งครั้งแรก​
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง เพื่อดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งประธานสภาฯ
0

Add a Comment