สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ

Posted by:

วันนี้ ที่ 27 ธันวาคม 64 อบต.โต๊ะเด็ง ได้นำรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อบต.มูโนะ โดยทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูให้กลับสภาพปกติโดยเร็ว โดยมีอปท.ในอำเภอสุไหงปาดี และในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

0

Add a Comment