ล้างพื้นปูนซีเมนต์หน้าโรงเรียนบ้านไอบาตู

Posted by:

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2565

ตามที่ โรงเรียนบ้านไอบาตู ได้ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าที่ดับเพลิง  เพื่อทำการฉีดล้างพื้นปูนซีเมนต์หน้าโรงเรียนบ้านไอบาตู หมู่ที่  4  บ้านไอบาตู ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  นั้น

ในการนี้  นายสุทธิพงษ์  บินเจ๊ะมุ  นายกองค์การบริหารส่วนตคำบลโต๊ะเด็ง จึงได้มอบหมายให้นายคมสัน หมัดสอ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำองค์การบริหารส่วนตคำบลโต๊ะเด็ง  พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ดังกล่าว  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

0

Add a Comment