ทำความสะอาดล้างมัสยิดบ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง

Posted by:

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 13.00 น.
          นายสุทธิพงษ์ บินเจ๊ะมุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง ได้มอบหมายให้ นายคมสัน หมัดสอ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.โต๊ะเด็ง ดำเนินการตามที่อบต.โต๊ะเด็ง ได้รับการขอสนับสนุนรถน้ำและเจ้าหน้าที่ จากอบต.โต๊ะเด็ง เพื่อปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดล้างมัสยิดบ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง
        ในการนี้ อบต.โต๊ะเด็ง จึงได้จัดรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการดังกล่าวฯ ผลการดำเนินการในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับคณะกรรมการประจำมัสยิดและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกัน ทำความสะอาดและล้างมัสยิด รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้
0

Add a Comment