องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง

หมู่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
ติดต่อ สายตรงนายกอบต.โต๊ะเด็ง   084-8556647
โทรศัพท์/Fax : 073 530581
Email : abt.tohdeng@gmail.com