รายงานประชุมสภาครั้งแรก
รายงานการประชุมสภาฯ ปีงบประมาณ 2564
รายงานการประชุมสภาฯ ปีงบประมาณ 2563
รายงานการประชุมสภาฯ ปีงบประมาณ 2562

 

ประกาศสภาฯ อบต.โต๊ะเด็ง
ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องในกิจการสภาฯ